งานสัมมนาผู้แทนจำหน่าย ปตท. ประจำปี 2552
22 พฤศจิกายน 2552

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ปตท. ได้จัดงานสัมมนาผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ประจำปี 2552 ภายใต้แนวความคิด “พลังสร้างสรรค์ สู่วันแห่งอนาคต” ณ ห้อง Bangkok Convention Center โรงแรม Centara Grand โดยมีผู้แทนจำหน่ายจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,500 คน การสัมมนาฯ นี้ ปตท. ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ของ ปตท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ในด้านต่าง ๆ อาทิ รางวัลประกวดสถานีบริการน้ำมัน รางวัลผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นรางวัลผู้ใช้ระบบ e-order หรือ e-payment สูงสุด เป็นต้น สำหรับในภาคบ่ายได้จัดการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดปี 2553” โดยมี นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเสวนาร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจำหน่าย ภายในบริเวณงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการจากพันธมิตรธุรกิจชั้นนำมากมาย ให้ผู้เข้าสัมมนาได้ชมและร่วมเจรจาธุรกิจ


นอกจากนี้ ในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณให้กับผู้แทนจำหน่าย พร้อมทั้งการแสดงและการร่วมสนุกจับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้แทนจำหน่ายอีกด้วย